Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̰wŋ˧˩˧ ma̰jŋ˧˩˧mawŋ˧˩˨ man˧˩˨mawŋ˨˩˦ man˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mawŋ˧˩ majŋ˧˩ma̰ʔwŋ˧˩ ma̰ʔjŋ˧˩

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

mỏng mảnh

  1. Dễ vỡ.
    Cái bát mỏng mảnh.
  2. Như mong manh
    Hi vọng mỏng mảnh.

Tham khảo sửa