Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maj˧˥ tʰu˧˧ tʰajŋ˧˧ma̰j˩˧ tʰu˧˥ tʰan˧˥maj˧˥ tʰu˧˧ tʰan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maj˩˩ tʰu˧˥ tʰajŋ˧˥ma̰j˩˧ tʰu˧˥˧ tʰajŋ˧˥˧

Từ nguyên

sửa

Từ máy + thu thanh.

Danh từ

sửa

máy thu thanh

  1. Máy có nhiều đèn điện tử, dùng để thu sóng vô tuyến điện truyền thanh.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa