Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /kən.ˈtɪn.juː.əs/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

continuous /kən.ˈtɪn.juː.əs/

 1. Liên tục, liên tiếp, không dứt, không ngừng.
  continuous rain — mưa liên tục
  continuous function — (toán học) hàm liên tục
 2. (Ngôn ngữ học) Tiến hành.
  continuous from — hình thái tiến hành (động từ)
 3. (Rađiô) Duy trì.
  continuous waves — sóng duy trì

Tham khảo sửa