Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

latest cấp cao nhất của late

  1. Muộn nhất; mới nhất, gần đây nhất.
    the latest news — tin mới nhất
    at the latest — muộn nhất

Tham khảoSửa đổi