Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̰ːʔj˨˩ tɨk˧˥lə̰ːj˨˨ tɨ̰k˩˧ləːj˨˩˨ tɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːj˨˨ tɨk˩˩lə̰ːj˨˨ tɨk˩˩lə̰ːj˨˨ tɨ̰k˩˧

Danh từ sửa

lợi tức

  1. Tiền lãi thu được do cho vay hoặc gửi ngân hàng.
    Lợi tức hằng năm.

Tham khảo sửa