Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
loʔo˧˥ hə̰wŋ˧˩˧lo˧˩˨ həwŋ˧˩˨lo˨˩˦ həwŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo̰˩˧ həwŋ˧˩lo˧˩ həwŋ˧˩lo̰˨˨ hə̰ʔwŋ˧˩

Định nghĩa sửa

lỗ hổng

  1. Chỗ trống không.
  2. Điểm yếu gây nên thiệt hại.

Dịch sửa

Tham khảo sửa