Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̰ʔjŋ˨˩ ɓuət˧˥la̰n˨˨ ɓuək˩˧lan˨˩˨ ɓuək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lajŋ˨˨ ɓuət˩˩la̰jŋ˨˨ ɓuət˩˩la̰jŋ˨˨ ɓuət˩˧

Tính từ

sửa

lạnh buốt

  1. Lạnh lắm như thấu đến xương.
    Sáng mùa đông lạnh buốt.

Tham khảo

sửa