Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
li˧˥ tʰu˧˥lḭ˩˧ tʰṵ˩˧li˧˥ tʰu˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
li˩˩ tʰu˩˩lḭ˩˧ tʰṵ˩˧

Định nghĩa

sửa

lý thú

  1. Có ý vị, làm cho người ta vui thích.
    Câu chuyện lý thú.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa