Tiếng Việt

sửa

Danh từ

sửa

làn điệu

  1. Cách gọi một điệu hát; có thể gặp cách gọi này trong nghệ thuật sân khấu dân giandân ca.

Dịch

sửa