Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xuŋ˧˧ kɨ̰j˧˩˧kʰuŋ˧˥ kɨj˧˩˨kʰuŋ˧˧ kɨj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xuŋ˧˥ kɨj˧˩xuŋ˧˥˧ kɨ̰ʔj˧˩

Danh từ sửa

 
khung cửi tại Châu Đốc, An Giang

khung cửi

  1. Máy thủ công nghiệp bằng gỗ để dệt vải, dệt hàng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa