Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xïŋ˧˧ swət˧˥kʰïn˧˥ ʂwə̰k˩˧kʰɨn˧˧ ʂwək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xïŋ˧˥ ʂwət˩˩xïŋ˧˥˧ ʂwə̰t˩˧

Tính từSửa đổi

khinh suất

  1. Bộp chộp, nhẹ dạ, thiếu suy nghĩ thận trọng.
    Khinh suất trong công tác nên việc hay hỏng.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi