Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xə̰w˧˩˧ vḭʔ˨˩kʰəw˧˩˨ jḭ˨˨kʰəw˨˩˦ ji˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xəw˧˩ vi˨˨xəw˧˩ vḭ˨˨xə̰ʔw˧˩ vḭ˨˨

Từ nguyên sửa

Vị: mùi vị

Danh từ sửa

khẩu vị

  1. Sở thích của mỗi người trong việc ăn uống.
    Món ăn này hợp khẩu vị của cả gia đình.

Tham khảo sửa