Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xam˧˧kʰam˧˥kʰam˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xam˧˥xam˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

khăm

  1. Độc ác ngầm.
    Chơi khăm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa