Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ zeʔe˧˥kʰɔ̰˩˧ je˧˩˨kʰɔ˧˥ je˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ ɟḛ˩˧˩˩ ɟe˧˩xɔ̰˩˧ ɟḛ˨˨

Danh từ sửa

khó dễ

  1. Sự trở ngại gây phiền phức cho người cần đến mình.
    Làm khó dễ - Kiếm chuyện làm phiền người khác khi người ta cần đến mình.
    Đã xem thẻ đọc sách, lại bắt xuất trình chứng minh thư để làm khó dễ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa