Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəjk˧˥kḛt˩˧kəːt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kek˩˩kḛk˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

kếch

  1. To.
    Ăn no kếch bụng.

Tham khảo sửa