Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kew˧˧ kaː˧˧kew˧˥ kaː˧˥kew˧˧ kaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kew˧˥ kaː˧˥kew˧˥˧ kaː˧˥˧

Động từ sửa

kêu ca

  1. Phàn nàn than thở.
    Tính hay kêu ca.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Mường sửa

Động từ sửa

kêu ca

  1. kêu ca.