Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ɪm.ˈprɛ.sɪv/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

impressive /ɪm.ˈprɛ.sɪv/

  1. Gây ấn tượng sâu sắc, gây xúc động, gợi cảm.
  2. Hùng vĩ, nguy nga, oai vệ, uy nghi.
    an impressive scene — cảnh hùng vĩ

Tham khảo sửa