Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwaː˧˧huə˧˥huə˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
huə˧˥huə˧˥˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

hua

  1. Bọtương hay nước mắm.
    Tương có hua.

Tham khảo sửa

Tiếng Ngũ Đồn sửa

Danh từ sửa

hua

  1. ngôn ngữ.