Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwe˧˧hwe˧˥hwe˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwe˧˥hwe˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

huê

  1. Như hoa
    Huê sen, huê cúc.

Tham khảo sửa