Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwe˧˧hwe˧˥hwe˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwe˧˥hwe˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

huê

  1. Như hoa
    Huê sen, huê cúc.

Tham khảo Sửa đổi