Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̤ːŋ˨˩ tɨ̰˧˩˧hwaːŋ˧˧˧˩˨hwaːŋ˨˩˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwaŋ˧˧˧˩hwaŋ˧˧ tɨ̰ʔ˧˩

Danh từ

sửa

hoàng tử

  1. Con trai vua trong một đế quốc.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa