Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hu˧˥ ho̤n˨˩hṵ˩˧ hoŋ˧˧hu˧˥ hoŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hu˩˩ hon˧˧hṵ˩˧ hon˧˧

Động từ

sửa

hú hồn

  1. Gọi cho tỉnh lại một người chết ngất.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa