Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hajk˧˥ zḭ̈ʔk˨˩ha̰t˩˧ jḭ̈t˨˨hat˧˥ jɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hajk˩˩ ɟïk˨˨hajk˩˩ ɟḭ̈k˨˨ha̰jk˩˧ ɟḭ̈k˨˨

Tính từ sửa

hách dịch

  1. Có thái độ ra oai, nạt nộ, hạch sách người khác, do cậy mình có quyền thế.
    giọng hách dịch
    Thái độ hách dịch.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Hách dịch, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam