Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̤jŋ˨˩ faːp˧˥han˧˧ fa̰ːp˩˧han˨˩ faːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hajŋ˧˧ faːp˩˩hajŋ˧˧ fa̰ːp˩˧

Từ nguyên Sửa đổi

Pháp: phép

Động từ Sửa đổi

hành pháp

  1. Thi hành pháp luật.
    Quyền lập pháp và quyền hành pháp.

Tham khảo Sửa đổi