Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̤ːŋ˨˩ xəwŋ˧˧haːŋ˧˧ kʰəwŋ˧˥haːŋ˨˩ kʰəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːŋ˧˧ xəwŋ˧˥haːŋ˧˧ xəwŋ˧˥˧

Từ nguyên sửa

Hàng: vượt biển; không: trên không

Danh từ sửa

hàng không

  1. Việc giao thông bằng máy bay.
    Xây dựng ngành hàng không dân dụng.

Tham khảo sửa