Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈɡɹæm/
  Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ đồng âm sửa

Danh từ sửa

gram (số nhiều grams)

  1. Gam.
  2. (Thực vật học) Đậu Thổ Nhĩ Kỳ.
  3. Đậu xanh.

Đồng nghĩa sửa

gam

Tham khảo sửa