Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰wŋ˧˩˧jawŋ˧˩˨jawŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟawŋ˧˩ɟa̰ʔwŋ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa