Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ːn˧˩˧ ɗəːn˧˧jaːŋ˧˩˨ ɗəːŋ˧˥jaːŋ˨˩˦ ɗəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːn˧˩ ɗəːn˧˥ɟa̰ːʔn˧˩ ɗəːn˧˥˧

Tính từ

sửa

giản đơn

  1. Sơ sài, không phức tạp.
    Vấn đề không giản đơn thế.

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa