Tiếng Hà LanSửa đổi

Tính từSửa đổi

Cách biến
cấp không biến biến bộ phận
gewoon gewone gewoons
so sánh gewoner gewonere gewoners
cao nhất gewoonst gewoonste

gewoon (dạng biến gewone, cấp so sánh gewoner, cấp cao nhất gewoonst)

 1. bình thường, tầm thường
 2. quen
  Zij waren gewoon 's zondags naar de kerk te gaan.
  Hó có thói quen đi nhà thờ vào ngày chủ nhật.

Phó từSửa đổi

gewoon

 1. chỉ, thôi
  Je moet gewoon op het knopje drukken.
  Chỉ cần nhấn nút thôi.