Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣə̰ːʔj˨˩ i˧˥ɣə̰ːj˨˨˩˧ɣəːj˨˩˨ i˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣəːj˨˨ i˩˩ɣə̰ːj˨˨ i˩˩ɣə̰ːj˨˨˩˧

Động từ

sửa

gợi ý

  1. Gợi ra để tự suy nghĩ, tự có ý kiến hoặc tự quyết định làm một việc nào đó.
    Những câu hỏi gợi ý.
    Phát biểu có tính chất gợi ý.

Dịch

sửa