Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /fʁe.kɑ̃.te/

Ngoại động từ

sửa

fréquenter ngoại động từ /fʁe.kɑ̃.te/

  1. Năng lui tới (nơi nào).
  2. Năng đi lại chơi bời với, giao du với (ai).
    fréquenter les sacrements — (tôn giáo) năng đi lễ

Trái nghĩa

sửa

Nội động từ

sửa

fréquenter nội động từ /fʁe.kɑ̃.te/

  1. (Từ cũ; nghĩa cũ) Năng lui tới.
    Fréquenter chez quelqu'un — năng lui tới nhà ai

Tham khảo

sửa