Xem thêm: épiglottal

Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˌɛ.pə.ˈɡlɑː.tᵊl/

Tính từ

sửa

epiglottal (không so sánh được)

  1. Thuộc về nắp thanh quản.

Tham khảo

sửa