Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈitʃ]

Tính từSửa đổi

each /ˈitʃ/

  1. Mỗi.
    each day — mỗi ngày

Danh từSửa đổi

each /ˈitʃ/

  1. Mỗi người, mỗi vật, mỗi cái.
    each of us — mỗi người chúng ta

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi