Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɛ˧˧ ŋa̰ːʔj˨˩ɛ˧˥ ŋa̰ːj˨˨ɛ˧˧ ŋaːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɛ˧˥ ŋaːj˨˨ɛ˧˥ ŋa̰ːj˨˨ɛ˧˥˧ ŋa̰ːj˨˨

Động từ sửa

e ngại

  1. Rụt rè, có phần sợ hãi.
    e ngại không dám gặp giám đốc để trình bày.

Tham khảo sửa