Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

  Xác định Bất định
Số ít dokumentasjon dokumentasjonen
Số nhiều dokumentasjoner dokumentasjonene

dokumentasjon

  1. Sự tham khảo, sưu tập văn kiện, tài liệu.
    Dokumentasjonen var utilstrekkelig.

Tham khảoSửa đổi