Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zeʔe˧˥ zaʔaj˧˥je˧˩˨ jaːj˧˩˨je˨˩˦ jaːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟḛ˩˧ ɟa̰ːj˩˧ɟe˧˩ ɟaːj˧˩ɟḛ˨˨ ɟa̰ːj˨˨

Tính từ sửa

dễ dãi

  1. Không đòi hỏi điều kiện khó khăn.
    Việc xin chữ kí cũng dễ dãi
  2. Không khó tính.
    Tính tình dễ dãi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa