Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈkɔɪ.ˌpuː/

Danh từ sửa

coypu /ˈkɔɪ.ˌpuː/

  1. Loài gặm nhấm được nuôi để lấy lông.

Tham khảo sửa