Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɔn˧˧ ɓɛ˧˥kɔŋ˧˥ ɓɛ̰˩˧kɔŋ˧˧ ɓɛ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kɔn˧˥ ɓɛ˩˩kɔn˧˥˧ ɓɛ̰˩˧

Danh từ

sửa

con bé

  1. (Khẩu ngữ) con gái nhỏ tuổi (hàm ý khinh hoặc coi trọng).
    Con bé thật lợi hại.

Đồng nghĩa

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)