Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɔ̰˧˩˧ tuə̰j˧˩˧ɲɔ˧˩˨ tuəj˧˩˨ɲɔ˨˩˦ tuəj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɔ˧˩ tuəj˧˩ɲɔ̰ʔ˧˩ tuə̰ʔj˧˩

Định nghĩa sửa

nhỏ tuổi

  1. Còn ít tuổi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa