Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɔn˧˧ ɲɔ̰˧˩˧kɔŋ˧˥ ɲɔ˧˩˨kɔŋ˧˧ ɲɔ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kɔn˧˥ ɲɔ˧˩kɔn˧˥˧ ɲɔ̰ʔ˧˩

Danh từ

sửa

con nhỏ

  1. (Phương ngữ) con bé.
    Con nhỏ ghê thật.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)