Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaː˧˧ mɛ̰ʔ˨˩ʨaː˧˥ mɛ̰˨˨ʨaː˧˧˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨaː˧˥˨˨ʨaː˧˥ mɛ̰˨˨ʨaː˧˥˧ mɛ̰˨˨

Danh từ sửa

cha mẹ

  1. Chamẹ.
    Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bề, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. (ca dao)
  2. Tht. Lời nguyền rủa.
    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc (Trần Tế Xương)

Tham khảo sửa