Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwiə̤n˨˩ zwa̰ː˧˩˧ŋwiəŋ˧˧ ʐuə˧˩˨ŋwiəŋ˨˩ ɹuə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwiən˧˧ ɹuə˧˩ŋwiən˧˧ ɹṵʔə˧˩

Xem thêm sửa

  1. Như nguyền , ngh. 1.
    Nhân dân thế giới nguyền rủa bọn hiếu chiến.

Dịch sửa

Tham khảo sửa