Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kajŋ˧˧ zɨʔɨ˧˥kan˧˥˧˩˨kan˧˧˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kajŋ˧˥ ɟɨ̰˩˧kajŋ˧˥ ɟɨ˧˩kajŋ˧˥˧ ɟɨ̰˨˨

Động từ sửa

canh giữ

  1. Canh gácgiữ gìn.
    Canh giữ kho báu.

Tham khảo sửa