Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ko̰ʔt˨˩ ɓuəm˨˩ko̰k˨˨ ɓuəm˧˧kok˨˩˨ ɓuəm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kot˨˨ ɓuəm˧˧ko̰t˨˨ ɓuəm˧˧

Danh từ sửa

cột buồm

  1. Là cái cột có buồm dùng cho thuyền đi biển. Lấy sức gió mà đi.


Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)