Tiếng Gruzia Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

ანძა

  1. Cột buồm.