Tiếng AnhSửa đổi

Tục ngữSửa đổi

bullseye

  1. Hồng tâm, điểm đen.
    Take aim at the bullseye.

Đồng nghĩaSửa đổi