Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓuək˨˩ to̰ʔj˨˩ɓuək˨˨ to̰j˨˨ɓuək˨˩˨ toj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓuək˨˨ toj˨˨ɓuək˨˨ to̰j˨˨

Động từ sửa

buộc tội

  1. Buộc vào tội trạng nào, bắt phải nhận, phải chịu tội.
    Buộc tội oan uổng người ta.
    Không có chứng cớ để buộc tội bị cáo.

Tham khảo sửa