Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

boring (số nhiều borings)

  1. Sự khoan, sự đào.
  2. Lỗ khoan.
  3. (Số nhiều) Phoi khoan.

Tính từSửa đổi

boring (so sánh hơn more boring, so sánh nhất most boring)

  1. Buồn tẻ, nhàm chán, nhạt nhẽo.

Tham khảoSửa đổi