Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲa̰ːʔt˨˩ ɲɛʔɛw˧˥ɲa̰ːk˨˨ ɲɛw˧˩˨ɲaːk˨˩˨ ɲɛw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaːt˨˨ ɲɛ̰w˩˧ɲa̰ːt˨˨ ɲɛw˧˩ɲa̰ːt˨˨ ɲɛ̰w˨˨

Tính từ

sửa

nhạt nhẽo

  1. Nhạt nói chung.
    Câu chuyện nhạt nhẽo.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa