Tiếng Hà LanSửa đổi

Sự biến
Dạng bình thường
số ít bloem
số nhiều bloemen
Dạng giảm nhẹ
số ít bloempje, bloemetje
số nhiều bloempjes, bloemetjes

Danh từSửa đổi

bloem gch (mạo từ de, số nhiều bloemen, giảm nhẹ bloempje/bloemetje)

  1. bông hoa: cơ quan để sinh sản của thực vật
  2. bột ngũ cốc
  3. bột (chung)