Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

beaux (bất qui tắc) , số nhiều beaux

  1. Người đàn ông ăn diện.
  2. Người hay tán gái; anh chàng nịnh đầm.
  3. Người theo đuổi (một người con gái).

Tham khảoSửa đổi